[FR]Stimmungsbild für Jerry Feller [FR]Profilbild von Jerry Feller

Jerry Feller

24.03.2015
Käl

3 Avis de décès
dernière visite le 27.09.2020

Avis de décès

Avis de décès (3)

 
Édition de 28.03.2015 TGB
Édition de 24.03.2016 TGB
Édition de 08.05.2015 TGB

Bougies (5)

Allumer une bougie
 
01.05.2020 um 18:34 | Ammaturo

10.02.2020 um 18:05 | Ammaturo Doria

Vermessen dech Haut nach an denken all Dach brescht mir haut nach t Herz

24.03.2016 um 02:31 | Memento.lu

28.08.2015 um 16:35 | Memento.lu

28.08.2015 um 16:02 | Memento.lu

Allumer une bougie