[FR]Stimmungsbild für Jang BODRY [FR]Profilbild von Jang BODRY

Jang BODRY

1 Avis
leschte Besuch, den 19.10.2021

Doudesannonce

Doudesannonce (1)

 
Editioun vum 18.08.2021 TGB

Käerzen (2)

Eng Käerz ufänken
 
18.08.2021 um 18:27 | Jang Regenwetter

Je garderai le combattant infatigable pour un monde plus juste en bonne mémoire!

18.08.2021 um 02:31 | Memento.lu

Eng Käerz ufänken